Heijastin­liivit Liedon koulu­laisille

Olemme lahjoittaneet heijastin­liivit niille Liedon koululaisille, joita kuljetamme aamupäivisin kouluun ja iltapäivisin takaisin kotiin.

Luovutustilaisuus oli Littoisten koululla 10.10.2007 klo: 10 ja paikalle oli kutsuttu myös Liedon Poliisin edustaja, Turun Sanomat, Turun Tienoo, Radio Sata ja Liedon koulutoimiston edustaja.

Miksi liivit hankit­tiin?

Syksyn pimetessä kuljettajien on ollut erittäin vaikeaa havaita lapsia pysäkeil­lään odottamassa kyyditystä ja tämän takia bussi on joutunut hidastamaan ja lisäämään nopeutta aiheuttaen vaara­tilanteita myös muulle liikenteelle. Lisääntyvä raskasliikenne on saanut myös meidät huolestumaan lasten turval­lisuudesta liiken­teessä. Heijastin­liiveissä kulkeva koululainen on huomattavasti helpompi huomata pysäkillä ja liikenteessä yleensäkin.

Alkuperäinen idea oli lahjoittaa heijastinliivit vain niille koulukyydi­tettäville, joita hoidamme Yliskulmalla, pimeän ja vilkaslii­kenteisen valtatie 10:n varrella. Jotta jokaisen kuljetettavan oppilaamme koulumatka olisi turvallisempi, päätimme lopulta lahjoituksen koskevan kaikkia yrityksemme koulukyydeissä kulkevia oppilaita.

Koska liivejä käyte­tään?

Liivejä on pidettävä päällä joka aamu, kun oppilas kulkee koulukyy­dissämme. Iltapäiväkul­jetuksessa liivi voi olla joko päällä tai odottamassa koulurepussa seuraavaa aamua. Toivomme, että myös vanhemmat kertoisivat lapsilleen liivien käyttämisen olevan osa turvallista liikenne­käyttäytymistä ja kannustavan lapsia käyttämään liivejä myös vapaa-ajalla tilanteen sitä vaatiessa. Turvallista liikennekäyt­täytymistä edistääksemme olemme myös ehdottomia turvavöiden käytön suhteen ja toivommekin, että näin koululaiset oppivat olemaan vöiden käytössä oma-aloitteisia myös muualla.

Turvallisen liiken­nöinnin puolesta,

Liikenne Vesma Oy