Heijastin­liivit Liedon koulu­laisille

Olemme lahjoittaneet heijastin­liivit niille Liedon koululaisille, joita kuljetamme aamupäivisin kouluun ja iltapäivisin takaisin kotiin.

Luovutustilaisuus oli Littoisten koululla ja paikalle oli kutsuttu myös Liedon Poliisin edustaja, Turun Sanomat, Turun Tienoo, Radio Sata ja Liedon koulutoimiston edustaja.

Miksi liivit hankit­tiin?

Syksyn pimetessä kuljettajien on ollut erittäin vaikeaa havaita lapsia pysäkeil­lään odottamassa kyyditystä ja tämän takia bussi on joutunut hidastamaan ja lisäämään nopeutta aiheuttaen vaara­tilanteita myös muulle liikenteelle. Lisääntyvä raskasliikenne on saanut myös meidät huolestumaan lasten turval­lisuudesta liiken­teessä. Heijastin­liiveissä kulkeva koululainen on huomattavasti helpompi huomata pysäkillä ja liikenteessä yleensäkin.

Alkuperäinen idea oli lahjoittaa heijastinliivit vain niille koulukyydi­tettäville, joita hoidamme Yliskulmalla, pimeän ja vilkaslii­kenteisen valtatie 10:n varrella. Jotta jokaisen kuljetettavan oppilaamme koulumatka olisi turvallisempi, päätimme lopulta lahjoituksen koskevan kaikkia yrityksemme koulukyydeissä kulkevia oppilaita.

Koska liivejä käyte­tään?

Liivejä on pidettävä päällä joka aamu, kun oppilas kulkee koulukyy­dissämme. Iltapäiväkul­jetuksessa liivi voi olla joko päällä tai odottamassa koulurepussa seuraavaa aamua. Toivomme, että myös vanhemmat kertoisivat lapsilleen liivien käyttämisen olevan osa turvallista liikenne­käyttäytymistä ja kannustavan lapsia käyttämään liivejä myös vapaa-ajalla tilanteen sitä vaatiessa. Turvallista liikennekäyt­täytymistä edistääksemme olemme myös ehdottomia turvavöiden käytön suhteen ja toivommekin, että näin koululaiset oppivat olemaan vöiden käytössä oma-aloitteisia myös muualla.

Turvallisen liiken­nöinnin puolesta,

Liikenne Vesma Oy