Tilausajokul­jettajat Ry

Tilausajokuljettajat ry on vuonna 1990 perustettu, maanlaa­juinen tilausajo­liikenteen ammattilaisten yhdistys, joka toimii täysin vapaaehtoiselta pohjalta. Yhdistys on vapaa-ajan kerho eikä sillä ei ole työmarkkina­poliittisia tehtäviä tai tavoitteita.

Yhdistyksen jäseneksi pääsevät linja-autonkuljettajat, jotka työsken­televät bussiyrityk­sessä ja toimivat merkittä­vällä tavalla tilaus­liikenteessä. Jäsen­valinnassa painotetaan ammattitaitoa ja nuhteet­tomuutta.

tilausajokuljettajat.fi